Cookies          Användarvillkor           Integritetspolicy

Integritetspolicy

Mot bakgrund av EU:s allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de personuppgifter vi behandlar.

Co-Properties är personuppgiftsansvarig och respekterar din integritet. Co-Properties ansvarar för att behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

DATAHANTERING
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
 Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du medverkar vid något av våra event, kommunicerar med oss via e-post eller reserverar en investering i ett objekt på vår plattform. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt information angående Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av vår produkt, specifika arrangemang vi anordnar eller andra utskick vi distribuerar. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

SKÄL FÖR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
- Skicka dig information om vår produkt och om våra arrangemang.
- Behålla historik om deltagare som deltagit på olika arrangemang anordnade av Co-Properties.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Vi kan behöva dela personuppgifter till polisen/ekobrottsmyndigheten om vi misstänker att en användare använder vår plattform i penningtvättsyfte eller till att finansiera terrorism enligt Lag(2017:630). Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

LAGRING
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare eller kund hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

SÄKERHET
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

För att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig skickar du ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär alternativt till e-mailadressen nedan. 
Uppge ”Avregistrering” i meddelandet.

Co-Properties Nordic AB
C/O Base 10, Klostergatan 10
SE-75221 Uppsala
Sverige
E-post: info@co-properties.se

KLAGOMÅL ELLER FRÅGOR
Co-Properties försöker uppfylla de högsta standarderna när man samlar och använder
personuppgifter. Vi uppmuntrar människor att uppmärksamma det och om de anser att vår insamling eller användning av information är orättvist, vilseledande eller olämplig. Vi välkomnar också förslag för att förbättra våra rutiner.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Hem