Integritetspolicy

Personlig information

Som personuppgiftsansvarig är Co-Properties skyldig att skydda din personliga information, och vi strävar efter att få dig att känna dig trygg i vår behandling av denna information. All personlig information om dig hanteras i enlighet med denna policy, såväl som gällande lagbestämmelser.

Personlig information och användningen därav

Co-Properties kan komma att samla in personlig information när du registrerar dig för och använder våra tjänster. Vi samlar endast in sådan information som är absolut nödvändig för att leverera de tjänster du efterfrågar.

Dessutom kan det finnas information som samlas in via cookies och IP-adress. Denna information tjänar till att förbättra vår förståelse för dig och andra användare av våra tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, statistiska analyser i syfte att förbättra våra tjänster och teknik.

I vår cookiepolicy, som finns nedan, kan du läsa mer om användningen av cookies på vår webbplats, vilka cookies som sätts och i vilket syfte.

Co-Properties delar inte data eller information med externa partners. Information delas endast med parter som är direkt involverade i de transaktioner du accepterar att delta i.

Överföring av information

Under vissa förutsättningar kan vi komma att vidarebefordra information som vi har om dig, om detta krävs och begärs enligt domstolsbeslut eller gällande lag.

Skydd av personlig information

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot manipulation, förlust, förstörelse och för att förhindra omotiverad åtkomst. Det är för närvarande inte möjligt att fastställa en 100 procent säker situation och vi kan därför inte helt garantera att informationen är säker från parter som kan lyckas kringgå säkerhetsåtgärder och få tillgång till informationen. Som sådan ges din information efter ditt eget gottfinnande.

Uppdateringar, radering och ändring av din information

Om du vill ha tillgång till informationen som Co-Properties sparar om dig kan du kontakta oss på norberg@capitalicons.com.

Enligt lag har du rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Om denna information visar sig vara felaktig eller vilseledande har du rätt att begära att vi korrigerar, blockerar eller raderar denna information. Dessutom är du fri att invända mot att din information blir föremål för ytterligare behandling av oss.

Hur länge sparas din information?

Dina uppgifter raderas en månad efter uppsägning av ditt avtal med Co-Properties.

Ändringar

Det kommer att bli nödvändigt att kontinuerligt uppdatera och ändra denna policy. Co-Properties förbehåller sig rätten att genomföra sådana obligatoriska ändringar. I händelse av betydande förändringar kommer vi att informera dig via denna webbplats och/eller e-post.