Co-Properties

Direktinvestera i Svenska fastigheter

Co-Properties gör fastighets investeringar i Sverige i tillväxtnära områden till regionsstäder.

Om oss

Det här är Co-Properties

Co-Properties investerar i fastigheter  tillsammans med medelstora fastighetsinvesterare genom vår digitala handelsplattform. Med Co-Properties som ”lead investor”, med lägst 30% ägarandel, minimerar du din risk och maximerar avkastningen.

Co-Properties är ett helägt dotterbolag till Capital Icons AB

Vision

Co-Properties ska vara den mest attraktiva placeringen i fastighetsrelaterade tillgångar i Sverige och över tid leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika portföljbolag.

Mission

Med vår kompetens och aktive ägarfilosofi kan vi bidra till att optimera utvecklingspotentialen i varje fastighets/investering och samtidigt verkar för en hållbar omställning i den svenska fastighetsbranschen.

Projekt

Fastighetsinnehav

Co-Properties Älmhult

Co-Properties Eksjö

Co-Properties Helsingborg

Steg för steg

Investerings- och värdeskapandeprocess

1.

Analys och identifiering

Co-Properties kommer att kontinuerligt arbeta för att identifiera och analysera samt föra dialog med investeringskandidater. Det sker framförallt genom Co-Properties stora och etablerade nätverk inom fastighetsbranschen.

2.

Analys av utvecklingspotential

Potentiella investeringar utvärderas utifrån ett antal parametrar där Co-Properties skapar sig en djupare förståelse för fastighetsbeståndet, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och tydliga utvecklingsområden.

3.

Beslut om investering

I genomförandefasen går Co-Properties igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av investeringsobjektet. Vid positivt utfall avslutas processen med förhandling och avtalssignering.

4.

Optimering och utveckling

Co-Properties arbetar aktivt med att stärka de portföljbolag där investeringar har gjorts och berikar dem med fastighets- och transaktionskompetens, affärsutveckling, rätt kontaktnät och kapital.

5.

Löpande analys av avkastning och utvecklingspotential

Co-Properties genomför löpande analyser av befintliga innehav i portföljen för att säkerställa att varje enskilt innehav ger förväntad avkastning och visar utvecklingspotential tillsammans med samarbetspartnern Croisette.

6.

Behålla, utveckla och eventuellt avyttra

Co-Properties gör löpande avvägningar kring varje innehavs bidragande till portföljens tillväxtförmåga, risk och bästa avkastning.

IR

Investor Relations

Nyheter

IR kontakter

Allan Ladow - Styrelseordförande

Aktier & transaktioner

Var kan jag se mina aktier och transaktioner?

Vi för digital aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret som är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.

Genom att du som aktieägare öppnar en kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se ser du dina aktier och transaktioner där. Utöver digitala aktieboken som förs på VPZ så kan du följa utvecklingen i vår investerarportal.

Kom i kontakt med oss

Lars Britse - Styrelseordförande

Efter ca 15 år i byggbranschen har Lars ett stort nätverk av fastighetsägare, exploatörer, byggherrar, entreprenörer, arkitekter mm. Lars har som representant för materialleverantör eller exploatör varit involverad i att förverkliga samhällsbyggnader, komersiella fastigheter och bostadshus. Lars har suttit med i flera projekt där fastigheter ska uppdateras och förbättra sina driftsnetton inför transaktioner.

Hassan Mian - CTO

VD/ägare till Will & Skill, konsult till Co-Properties. Har de sista 10 åren utvecklat över 150 digitala projekt. Utbildare av nya utvecklare för IHM, Nackademin och KYH.