Bolagsstämma i Capital Icons AB (publ)

Styrelsen i Capital Icons AB (publ), org. nr. 556625-5153, har kallat till bolagsstämma fredagen den 8 september 2023. Rätt att genom poströstning delta på stämman har den som är införd i aktieboken på dagen för stämman till Capital Icons AB, Vasagatan 10, SE-111 20 Stockholm eller per e-post till vote@capitalicons.com så att anmälan är Bolaget tillhanda senast […]