Urbanisering – viktig drivkraft bakom höjda bostadspriser

urban-stadsmiljo1

Bostäder anses generell sätt vara ett säkert kort när det kommer till investeringar. Eftersom de i regel ökar i värde över tid så är det ofta en bra idé att göra en investering i fastigheter om man får chansen. Den goda prisutvecklingen på ett specifikt bostadsobjekt kan så klart bero på flera olika saker som är unika för varje enskilt fall. Men någonting är det som gör att bostäder generellt sett har en mer stabil prisutveckling än aktiemarknaden i stort. Letar man efter en bred förklaring så finner man att urbanisering är något som drivit upp bostadspriserna. Men vad är urbanisering och vad har det med bostäder som investeringsmöjlighet att göra?

Bostadsinvesteringar är stabilare än aktiemarknaden

Fastighetsinvesteringar har oftast varit en bra affär oavsett vilken nivå inflationen legat på. Jämfört med aktiemarknaden så är prisutvecklingen på fastighetsmarknaden mer stabil och mindre volatil. Framför allt i större städer har det varit tydligt hur priserna på bostäder stadigt ökat över tid, en utveckling som vi tydligt kan se bara genom att titta på den svenska marknaden. Här har många kunnat investera pengar med hög avkastning tack vare prisutvecklingen. Detta beror till stor del på den stadiga urbanisering som pågått under många år. På grund av hur våra samhällen utvecklats så är bostäder ofta säkra kort när det kommer till investeringar.

Detta innebär urbanisering

Urbanisering innebär att människor flyttar från landsbygden och in till städer. I stora delar av världen, inte minst i väst, har denna folkförflyttning in till tätorter skett under många, många år. Våra städer växer och växer medan allt färre bor kvar ute i glesbefolkade områden. Effektiviseringar inom jordbruket är en anledning till att färre bor kvar på landsbygden. I Sverige har även skogsbrukets utveckling spelat en viktig roll. Det har länge varit en av våra absolut viktigaste industrier och är det fortfarande. Antalet människor som arbetar inom skogsindustrin har däremot minskat drastiskt de senaste åren. Maskiner och ny tekniska lösningar har ersatt de arbeten som människor tidigare utförde och det är svårare för människor att hitta arbetstillfällen ute på landsbygden.

Så påverkas bostadspriserna av urbanisering

När fler och fler människor flyttar in till städerna så betyder det att fler ska dela på en begränsad yta. Bostäderna som finns kommer då att bli mer attraktiva och säljas till högre priser, i regel till den som har råd att betala mest. Den som har de ekonomiska förutsättningarna kommer att erbjuda ett högre pris för en bostad och så fortsätter det. Ju fler som befolkar staden, desto mer kommer priserna att drivas uppåt eftersom fler människor konkurrerar om den begränsade ytan och fastigheterna som finns.

 

  • Intresseanmälan