Sprid risken genom att investera med oss

inte-alla-agg-i-samma-korg

Ett av de viktigaste råden man brukar få som investerare är att sprida sina risker. Riskpridning är en av de mest grundläggande aspekterna när det kommer till investeringar och något man alltid bör ha i åtanke. Eftersom investeringar alltid medför en viss risk så är det otroligt viktigt att man är smart och skyddar sig. Genom att investera i fastigheter med oss får du chansen att sprida riskerna på ett mycket enkelt sätt.

Vi på Co-Properties erbjuder ett finansieringsalternativ med många valmöjligheter och flexibilitet för dig som vill investera dina pengar på ett smart sätt. Det innebär att du som investerar genom oss kan sprida dina risker, och undvika att lägga alla ägg i samma korg.

Enklare riskspridning för smarta investerare

De flesta känner till vikten av att sprida riskerna med sina placeringar och det finns olika sätt att göra det. Man kan se till att blanda företag, branscher och regioner i sin aktieportfölj för att på så sätt minska riskerna. Med Co-Properties kan du välja att sprida dina risker genom att bygga en differentierad fastighetsportfölj med investeringar i flera olika bostadsobjekt.

Varje objekt som läggs ut på vår på vår plattform är unikt och även om vi väljer ut bostäder med goda förutsättningar att ge hög avkastning så kommer deras värdeökning att se olika ut. I värsta fall utvecklas inte värdet på ett objekt på det sätt vi önskar och vinsten uteblir vid försäljningen. Genom att investera i olika objekt på vår plattform så sprider du risken och drabbas inte lika hårt av en olycklig värdeutveckling.

Hos oss får du möjligheten att själv välja ut vilka objekt du vill investera i, och med hur mycket kapital. Detta innebär att du kan sprida risken på sätt som inte är möjligt om du går den traditionella vägen och satsar allt på att själv köpa ett bostadsobjekt. En person som tar lån för att köpa en bostad tar en mycket hög risk eftersom allt kapital är bundet till ett enskilt objekt. Skulle bostaden minska i värde kan det innebära en katastrof eftersom personen i fråga har satsat allt sitt kapital i det objektet.

Genom vår investeringsmodell får du själv granska varje bostadsobjekt för att bedöma dess chanser att ge avkastning. Du får själv också välja hur stor del av objektet som du vill vara med och finansiera, resten står de andra finansiärerna för. Det ger dig möjlighet att sprida riskerna och satsa dina pengar i olika objekt.

Vad innebär riskspridning?

Genom att sprida sina placeringar så drabbas man inte i samma utsträckning av en värdeminskning. Ett sätt att sprida risker är att placera sina pengar i olika värdepapper och inte bara satsa på en utvald fond eller specifik aktie. För att skydda sina totala placeringar ska man helst också investera i olika företag inom olika branscher. Man kan även undvika att placera allt sitt kapital i samma land eller region. Det kan vara krångligt att sprida risken på detta sätt och det krävs en del av dig som investerare om det ska bli bra. Vårt sätt är enklare och ger dig full kontroll över varje investerad krona.

  • Intresseanmälan