Co-Properties i samarbete med Spanska Fastigheter, Nerja

investera-i-fastigheter-spanien

Co-Properties har slutit ett avtal med Spanska Fastigheter med kontor i Nerja, Spanien. De kommer att verka som vår rådgivande mäklare på plats i Spanien och identifiera de objekt med högst potential till värdeökning och uthyrning, som sedan läggs upp för investering på Co-Properties plattform. Spanska Fastigheter är med under hela förvärvsprocessen och och ser till att alla relevanta tillstånd och licenser finns på plats. I och med detta samarbete har vi en helhetspartner då Spanska Fastigheters dotterbolag Scanidic Feel, kommer att sköta uthyrningen av de objekt som finansierats via plattformen.

Spanska Fastigheter grundades 2008 och vänder sig främst till investerare som söker bostäder för uthyrning/värdeökning. Deras dotterbolag Scandic Feel har en komplett lösning vad gäller uthyrning med marknadsföring i internationella portaler, expertishjälp med licenser, vaktmästeri, städtjänst och administration. Spanska Fastigheter bygger även, i samarbete med spanska aktörer, bostäder på Costa del Sol – vars läge och design syftar till att optimera uthyrningspotentialen (vilket i sin tur påverkar framtidsvärdet). 

  • Intresseanmälan