Investeringsbostäder - så fungerar det

Lägenheter

En investeringsbostad är en bostad som förvärvas i syfte att generera avkastning. I regel anses bostäder vara ett investeringsalternativ som är säkrare än andra, men det krävs ändå en del av dig som investerare om du vill göra en lyckad affär och tjäna pengar på dina fastigheter. Bostäder är dyra och de flesta tar lån för att kunna köpa en investeringsbostad, vilket bland annat innebär höga kostnader i form av räntor. Samtidigt måste du se till att bostaden nyttjas av hyresgäster, så att du kan få regelbunden avkastning innan du säljer bostaden. Co-Properties ger dig möjligheten att investera i en bostad på dina villkor via en plattform som eliminerar flera av ovan nämnda hinder och merkostnader. 

Avkastning på en traditionell bostadsinvestering

När du köper en investeringsbostad så får du, förhoppningsvis, avkastning både i form av hyresinkomster och bostadens värdeökning. Du hyr ut bostaden och hyresgästerna betalar för att bo där till dess att du säljer bostaden. Vanligtvis räknar man med att hyresintäkterna ska ge en regelbunden inkomst som kan täcka kostnaderna för lånet under tiden man äger bostaden. När bostaden säljs har den förhoppningsvis stigit i värde så att försäljningspriset blir högre än det du själv betalade. 

En bostadsinvestering medför precis som andra investeringsformer en viss risk, även om man generellt klassar bostäder som relativt säkra att investera i. För att du ska få så god avkastning som möjligt och är det därför viktigt att du tar hänsyn till faktorer som påverkar hur mycket du kan förvänta dig i form av hyresintäkter och värdeökning. 

Hyrorna ger dig regelbunden avkastning under tiden du äger bostaden och så länge du ser till att den nyttjas av hyresgäster. Det låter så klart bra, men att hantera uthyrningen innebär i regel en hel del arbete och kan ta mycket av din tid i anspråk. Dina intäkter uteblir dessutom om du inte lyckas se till att bostaden nyttjas eller om dina hyresgäster inte betalar hyran. Får du inte in hyrorna så måste du likväl betala räntorna på lånet.

Fördelarna med Co-Properties 

Som du märker innebär en bostadsinvestering vanligtvis en hel del merarbete samtidigt som du tar en risk genom att teckna ett bostadslån. Att själv förvärva en bostad innebär en stor investering eftersom bostadspriserna ofta är så pass höga i områden som är intressanta ur ett investeringsperspektiv. Räntorna ska sedan betalas och en eventuell värdeminskning av bostaden kan i värsta fall leda till en betydande förlustaffär för dig personligen. 

Co-Properties plattform eliminerar flera av riskerna med en bostadsinvestering och låter dig slippa de praktiska uppgifter som normalt sett kräver mycket arbete. Samtidigt minskar vi kapitalbehovet och ger dig chansen att investera så mycket du kan och vill, tillsammans med andra användare. 

Eftersom användare på Co-Properties inte finansierar bostadsinvesteringarna med lån så tillkommer inga räntekostnader. Den procentuella avkastningen du får genom din andel av hyresintäkterna och försäljningspriset blir alltså högre. Om du till exempel går in med 5% av kapitalet för en bostads köpeskilling via vår plattform så får du (efter löpande kostnader och arvode) 5% av avkastningen både på hyresinkomsterna och på försäljningspriset då bostaden säljs. De enda kostnader som tillkommer och dras av är till exempel arvoden till mäklare och löpande kostnader för bostaden. 

Eftersom vi samarbetar med uthyrningsföretag så slipper du och de andra investerarna dessutom alla praktiska göromål som krävs när man hyr ut en bostad.

 

  • Intresseanmälan