Investera pengar - nya möjligheter med Co-Properties

Investera-pengar-aktier

Att investera sina pengar kan vara ett effektivt tillvägagångssätt om man vill förbättra den egna privatekonomin. Du placerar kapital på ett sådant sätt att värdet ökar, utan att du själv egentligen behöver göra någonting under tiden. Helst ska du placera med hög avkastning så att du tjänar så mycket som möjligt på dina investeringar. Gör du rätt val så kommer dina pengar att växa så mycket som du förväntade dig, eller ännu mer, men investeringar innebär också en viss risk. Att investera i fastigheter har alltid setts som ett relativt tryggt val eftersom bostadsmarknaden oftast har en positiv värdeutveckling.

Investera pengar med hög avkastning

Vill man få ut så mycket som möjligt av sina placeringar så bör man investera pengar med hög avkastning. Avkastningen är det du tjänar på din investering och egentligen hela poängen med att placera pengar. I de allra flesta fallen är det däremot omöjligt att på förhand veta exakt hur hög avkastning du kommer att få.

Att investera pengar innebär alltid ett visst risktagande och man måste vara beredd på att saker och ting kan gå fel. Olika investeringar medför däremot olika mängd risk och det går att välja investeringar med så låg risk som möjligt om man vill känna sig trygg. Oftast innebär låg risk däremot att man också förväntar sig mindre avkastning. Det går däremot att hitta placeringsmöjligheter som med relativt låg risk även kan ge hög avkastning.

Ett av de säkrare korten när det gäller placeringar är investeringar på bostadsmarknaden. Fastigheter betraktas ofta som en av de säkraste investeringarna du kan göra och dessutom kan du i regel räkna med hög avkastning. Därför har vi valt att satsa på bostadsmarknaden i attraktiva turistområden. Vår investeringsmodell ger dig avkastning både i form av hyresintäkter och värdeökning av bostaden.

Investera pengar säkert med låg risk

Vi har redan konstaterat att alla typer av investeringar innebär någon form av risk. Det är lite som att spela om pengar på sport, du satsar för att kunna få tillbaka mer än din insats är värd. Du är däremot inte garanterad någonting. På samma sätt innebär investeringar i aktier eller liknande en chansning som förhoppningsvis bär frukt. Inte alla investeringar slutar så som investeraren hoppas men det går så klart att gardera sig genom att investera med låg risk. Här är bostäder i regel ett säkert kort eftersom de sällan minskar i värde över tid. Generellt sett kan man istället förvänta sig en stabil värdeökning av bostaden, på en nivå man inte hittar inom andra typer av placeringar med lika låg risk.

Våra objekt väljs ut i samråd med etablerade mäklare i attraktiva turistområden där det är troligt att både hyresintäkter och värdeökning kommer resultera i hög avkastning. Prisutvecklingen på bostäder i dessa områden har varit mycket god under många år och det råder ingen brist på hyresgäster.

När du väl bidragit med din investering i ett objekt är det bara att luta dig tillbaka. Med oss på Co-Properties får du alla fördelarna med en fastighetsinvestering samtidigt som det är i princip lika enkelt som att spara i till exempel statsobligationer.

Ett av de säkraste sätten att investera pengar är just statsobligationer. När du investerar i statsobligationer kan man säga att du lånar ut pengar till staten, över en bestämd tidsperiod och med ränta som avkastning. Du kan alltså inte förvänta dig hög avkastning om du väljer att placera i statsobligationer, du får ju endast ränta på ditt utlånade kapital. Med vår plattform får du däremot ta del av både hyresintäkter och eventuell vinst vi gör vid försäljningen av bostaden.

Spargris

Småbolag – möjlig hög avkastning men också hög risk

Likt bostadsmarknaden kan investeringar i småbolag ge hög avkastning på kort sikt, men det är samtidigt kopplat till hög risk. Det finns ofta möjligheter till snabb tillväxt bland dessa företag och småbolagen går faktiskt i många fall avsevärt bättre än börsen som helhet. De medför emellertid även en mycket högre risk och deras kurser är i regel mer volatila än storbolagens.

Ett annat problem är att småbolagsaktier har lägre handelsvolym än aktier i större bolag och det kan vara svårare att sälja av aktierna i småbolag. När du investerar med oss behöver du inte bekymra dig över försäljningen av objektet, vi tar hand om den biten tillsammans med rutinerade mäklare på plats.

Investera-pengar-aktier

Aktier och fonder hör till gårdagens sätt att investera pengar

Att köpa aktier är ett av de vanligaste sätten att investera pengar och många har provat på det någon gång. En fördel med aktier är att du kan anpassa storleken på dina investeringar helt efter hur mycket pengar du har råd, eller lust, att investera. Detta har tidigare inte varit möjligt när det gäller investeringar i bostäder. För att kunna investera i fastigheter har man varit tvungen att själv ha råd att köpa fastigheten – det har krävts ett relativt stort startkapital för att komma igång.

De flesta privatpersoner som köper en bostad tar lån för att ha råd, något som innebär ytterligare kostnader i form av ränta. Vi är därför stolta över att kunna presentera ett nytt sätt för privatpersoner att investera i bostadsmarknaden.

Med hjälp av oss på Co-Properties kan du investera pengar i fastigheter helt efter vad din egen plånbok tillåter. Genom vår smarta finansieringsmodell med 200 delar per fastighet gör vi det möjligt även för småsparare att ha råd att investera i och tjäna pengar på bostäder. Du väljer själv exakt vilka objekt du vill vara med och finansiera och hur mycket pengar du vill satsa. Du bygger helt enkelt din egen mini-fastighetsportfölj med delar av flera olika specifika bostadsobjekt.

Vår unika modell, där bostadsobjekten delas upp i delar, gör det möjligt för den som vill investera att göra det i precis den omfattning den själv önskar. Den minsta insatsen per investerare är 0,5% av totalkostnaden för bostaden och avkastning delas ut i relation till hur stor del varje person investerat. Hur mycket eller lite du har möjlighet att investera skiljer sig därför åt mellan olika objekt. Den avkastning du får består både av hyresintäkter från uthyrning och eventuell värdeökning vid försäljningen av objektet. Hyresintäkter och del av vinst vid försäljningen står i direkt relation till hur många procent av objektet du valt att investera i.

Alternativt sätt att investera pengar på kortare sikt

De flesta är överens om att man inte bör räkna aktier och fonder som bra investeringsalternativ på kort sikt. Huruvida ditt innehav ökat eller minskat i värde efter exempelvis ett år beror för mycket på slumpen. Köp av aktier är ett sätt att investera pengar i företag och hur väl investeringen faller ut beror helt och hållet på hur företaget går. Det går oftast mer upp och ned än till exempel värdet på bostäder, som vanligtvis håller en stabilt stigande kurs. Med oss på Co-Properties kan du investera pengar med chans till hög avkastning på kort sikt.

Vanliga frågor

Hur investerar man pengar bäst?

Hur man bäst investerar sina pengar beror helt på saker som den egna privatekonomin, kunskapen och riskbenägenheten. Olika typer av investeringar passar olika typer av människor.

Kan alla investera pengar med hög avkastning?

För att kunna investera pengar med hög avkastning krävs det att man har det kapital som krävs och sätter sig in i rätt typ av placeringsmöjlighet. Vi gör det möjligt för fler att göra bra investeringar eftersom alla kan investera så lite som 0,5% i bostäderna.

Hur hög avkastning kan man förvänta sig?

Det går inte att helt säkert säga hur hög avkastning ett bostadsobjekt kommer att generera. Vi väljer däremot objekt där värdeutvecklingen har varit mycket god de senaste åren. Det är dessutom populära områden för uthyrning som bidrar till hyresintäkter som delas ut på årsbasis fram till det att objektet säljs.

Hur beskattas investerare?

Vinsten på hyresintäkter och eventuell värdeökning vid försäljning av bostaden beskattas med 30% kapitalvinstskatt. Vi skickar uppgifterna till Skatteverket så att kontrolluppgifterna finns med på din inkomstdeklaration.

  • Intresseanmälan