Co-Properties registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen

fastighetsinvesteringar tillsammans med andra

Vi är mycket glada över att kunna meddela att vi på Co-Properties nu mottagit en bekräftelse på att vår ansökan om registrering som finansiellt institut godkänts av Finansinspektionen. Detta innebär att vår verksamhet, som består av en unik modell för crowdinvesting, kontrollerats av Finansinspektionen för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på företag inom denna kategori. Som investerare bör man vara noggrann med vilka man gör affärer med och man ska alltid se till att bara välja seriösa sådana som följer lagstiftningen. Vår registrering som finansiellt institut innebär att du som kund kan känna dig trygg i vetskapen om att vi driver vår verksamhet helt i enlighet med de bestämmelser som gäller.

 

Registrering som finansiellt institut ger säkerhet för dig som investerare

Att vi registrerats som finansiellt institut betyder att vi i viss mån kontrolleras av Finansinspektionen, men att vi inte står under myndighetens direkta insyn vilket är fallet med exempelvis banker. Vår verksamhet kräver inte ett tillstånd från FI men vi är registrerade och kontrolleras en gång per år. Co-Properties finns nu i Finansinspektionens företagsregister över företag som erbjuder finansiella tjänster. Med denna registrering följer att vi åtagit oss att rätta oss efter de regler och bestämmelser som gäller för företag inom denna kategori. En stor del av dessa regler berör ämnet penningtvätt och hur vi som företag ska arbeta för att minimera risken för att just vår verksamhet utnyttjas i syfte att tvätta pengar.

Penningtvättslagen

Tycker du att vi ställer märkliga frågor till dig när du reserverar en andel i våra objekt? Det finns en förklaring till det. Som finansiellt institut ställs det nämligen hårda krav på oss att kontrollera de medel som rör sig genom vårt system för crowdinvestering.

Reglerna vi följer finns till i syfte att förhindra människor från att utnyttja företag för att tvätta pengar och finansiera terrorism. Vi har bland annat begränsningar när det gäller våra investeringsobjekts totala värde (15 miljoner kronor) och antalet investerare i varje objekt (200 st) att rätta oss efter. Dessutom genomför vi noggranna kontroller av alla som vill vara med och investera med oss.
Med detta följer bland annat skyldigheten att direkt rapportera till Finanspolisen om vi skulle misstänka att någon använder sig av vår verksamhet för att tvätta pengar eller för finansiering av terrorism.

För att säkerställa att vi tar ansvar för våra kunder enligt vad som krävs enligt reglerna kring penningtvätt så har vi fastställt specifika rutiner och riktlinjer inom vår egen verksamhet. Att vår registrering som finansiellt institut gått igenom betyder att Finansinspektionen godkänt våra rutiner och interna arbete inom detta område.

Crowdinvesting är det nya svarta

Genom vår internetbaserade plattform gör vi det möjligt för småsparare att investera direkt i bostadsobjekt på ett mycket enkelt sätt och med god avkastning. För att göra vår unika affärsmodell rättvisa vill vi introducera det nya begreppet crowdinvesting, något du kanske inte stött på tidigare. Med internet skapades möjligheten att sammanföra människor på ett sätt vi inte kunde föreställa oss tidigare och inom investering blev detta mycket tydligt när crowdfunding snabbt blev legio. De flesta har idag hör talas om både crowdfunding och crowdlending, två begrepp som blivit allmängods de senaste åren. Vår affärsmodell skiljer sig däremot från företag och projekt som faller inom kategorier som kan beskrivas genom något av dessa två mer välkända begrepp och vi tycker att en annan benämning är på sin plats.

Crowdfunding (även kallat gräsrotsfinansiering, folkfinansiering etc.) är ett numera populärt sätt att samla in pengar i syfte att kunna genomföra ett projekt. De medel som krävs för att kunna förverkliga ett specifikt projektet, vad det nu kan vara, samlas in på förhand genom att ett flertal intressenter bidrar med varsin del. På så sätt säkras finansieringen och producenten kan ro sitt projekt i hamn med mindre risk. Idag används crowdfunding för att finansiera alla möjliga typer av projekt och företag. Det kan handla om allt ifrån kulturella evenemang, som konserter eller konstutställningar, till skapandet av nya produkter som många ser nyttan med. Avkastningen du kan förvänta dig skiljer sig mellan olika projekt och kan vara allt ifrån den färdiga produkten till en fast ränta. Dessutom vet du som investerare oftast inte på förhand hur lång tid ett projekt kommer att drivas. Hos oss är alla investeringsprojekt tidsbegränsade och avkastningen blir en kombination av de hyresintäkter som ett objektet inbringat tillsammans med den värdeutvecklingen som det haft.

Vår finansieringsmodell klassas som crowdlending eftersom det handlar om att samla ihop kapital till fastighetsköp genom lån från flera personer. En väsentlig skillnad mot liknande tjänster finner vi däremot i vad avkastningen baseras på. Vid traditionell crowdlending kan man nämligen bara förvänta sig avkastning i form av en fast ränta på de pengar man lånat ut. Det finns även skräckexempel där låntagare som liknande tjänster förmedlat sina användares kapital till gått i konkurs och där hela det utlånade kapital varit i fara. Vår plattform för crowdinvesting innebär istället att du som väljer att investera i ett av våra objekt får avkastning dels genom de hyresintäkter som genereras men även genom objektets värdeutveckling över tid. Skillnaden mellan de olika typerna av investeringsmodell är alltså betydande och en investering hos oss kan ge både mer eller mindre än liknande tjänster beroende på objektets värdeutveckling. Då vi förmedlar våra användares kapital till ett inom koncernen helägt fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar objekten, har vi full kontroll på hela värdekedjan från förvärv till avyttring och återbetalning.

  • Intresseanmälan