Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige

bostader-stockholm

De flesta är medvetna om att priserna på bostäder i Sverige ökar stadigt över tid, men hur pass stor ökning är det vi talar om? De senaste 20 åren har priserna på både bostadsrätter och villor verkligen ökat, men vi vill ge dig en tydlig bild över utvecklingen och presenterar därför lite mer detaljerade siffror. Prisutvecklingen skiljer sig åt beroende på var i landet man talar om och det är dessutom skillnad på villor och bostadsrätter. 

Bostadsmarknaden i Sverige de senaste åren

Om du frågar någon om hur det varit fatt med den svenska bostadsmarknaden de senaste fem åren så skulle du nog få ett liknande svar av de flesta; någonting om att vi under perioden sett riktigt galna prisökningar på vissa håll. Inte minst när det kommer till städerna så tycker de flesta till och med att prisutvecklingen gått överstyr och att de hutlösa priserna vi fått vänja oss med är helt oacceptabla. För de som velat köpa bostad har de hastiga prisuppgångarna givetvis kunnat ställa till med problem, medan den som sålt sin bostad kunnat göra så med hög avkastning på väldigt kort tid. 

För den som ägnar sig åt att investera i fastigheter har de senaste årens prisutveckling inneburit riktigt goda chanser till bra affärer. Många har kunnat köpa och sälja bostäder med väldigt hög avkastning och på mycket kort tid. I normala fall får man räkna med att vänta många år för att kunna sälja med så hög värdeökning som bostäder runtom i landet den senaste tiden uppvisat på bara ett, två år. Kombinerar man detta med de hyresintäkter som en bostadsinvestering även innebär, så finns det få investeringar med så god möjlighet till avkastning som bostäder.

Om man tittar på marknaden för bostadsrätter de senaste åren så verkar 2017 ha varit ett rekordår när det kommer till det slutgiltiga priset vid försäljning. Under den senare hälften av 2017 såldes bostadsrätter till de högsta priserna någonsin. Prisutvecklingen har sedan dess stannat av och priserna på just bostadsrätter har gått ned något sedan dess. En av de faktorer som bidragit mest till att stabilisera marknaden för bostadsrätter anses vara att utbudet på nyproducerade bostäder ökat så pass mycket. Man har byggt väldigt många nya bostadsrätter och det finns ett överskott i utbudet, vilket gjort att prisnivåerna gått ned. 

När det kommer till villor har vi sett en mer jämn prisutveckling de senaste åren. Till skillnad mot bostadsrättspriserna, som nådde toppnivåer under 2017, så var villapriserna som högst under 2019. Prisutvecklingen på villor ser ut att hålla i sig och vi kan nog förvänta oss ett fortsatt stabilt läge den närmsta tiden. 

Bostadsprisernas utveckling de senaste 20 åren 

Om vi tittar längre bakåt i tiden och jämför priserna på bostäder så ser vi att bostadsrätterna ökat mest procentuellt sett. Under perioden 1997-2017 så steg priserna på bostadsrätter med 579 procent i hela landet. Under samma period steg villapriserna med 249 procent. Observera att det är ett genomsnitt över utvecklingen i hela landet. Om vi jämför kommuner emellan så finns det några som sticker ut, med riktigt höga prisökningar. De kommuner som haft den högsta prisökningen presenterar vi nedan:

Bostadsrätter:
Upplands-Bro kommun 2 474%
Trelleborgs kommun 2 257 %
Huddinge kommun 1 903 %

Villor:
Stockholms kommun 464 %
Lidingö kommun 450 %
Partille kommun 450 %

Statistik från Svensk Mäklarstatistik AB

För att kunna presentera en översiktlig genomgång av prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden har vi tagit hjälp av Svensk Mäklarstatistik och deras oumbärliga data. De samlar, med hjälp av SCB, in uppgifter från i princip alla bostadsförsäljningar i Sverige som görs med en mäklare. På deras sajt redovisas aktuell statistik gällande bostadspriser såväl som analyser och rapporter för att ge ytterligare förståelse för bostadsmarknadens utveckling. Företaget ägs av mäklarbyråerna Fastighetsbyrån och Svensk fastighetsförmedling tillsammans med Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.

  • Intresseanmälan