Investera i fastigheter

Vi tar fastighets-
investeringar till småspararna

Co-Properties är resultatet av att vi inte nöjde oss med de investeringsmöjligheter som fanns tillgängliga för småsparare idag.

Många av oss har själva eller känner någon som gjort en så kallad bostadsresa; dvs. köpt en lägenhet eller ett hus, bott i det under en tid för att sedan sälja det vidare med vinst, fast än att man finansierat köpet med räntebärande lån. Vi ville optimera denna investeringsmöjlighet och ta den till småspararna; spekulation i specifika bostadsobjekts värdeökning helt enkelt.

Lösningen fann vi i crowdfunding-konceptet, som erbjuder fördelarna med en bostadsinvestering utan att behöva kompromissa. Genom att dela upp varje investeringsobjekt i mindre delar så tar vi ner kapitalbehovet för en fastighetsinvestering till “småspararnivå” och kan förvärva fastigheten tillsammans, helt utan lån och räntekostnader.

Fastigheten ägs under en på förhand bestämd tidsperiod samtidigt som den hyrs ut och genererar hyresintäkter, för att sedan säljas vidare på den öppna marknaden. Resultatet blir en gemensam bostadsresa tillsammans med upp till 199 andra.

Med vänliga hälsningar,
Kristofer, Erik & Anton

Co-Properties – en investeringsrevolution

Fastighetsinvesteringar har historiskt varit en av de mest attraktiva och lönsamma investeringar man kunnat göra. Men det har varit nästintill omöjligt för en stor del av småspararna att ta sig in på fastighetsmarknaden, endast på grund av att de inte har råd med ett helt bostadsobjekt.

Genom att kombinera den traditionella fastighetsmarknaden med crowdfunding-konceptet tar Co-Properties fastighetsinvesteringar till småspararna. På vår plattform crowdfundar vi tillsammans ihop hela köpeskillingen för ett specifikt bostadsobjekt (lägenhet eller hus) och köper det, helt utan lån.

Co-Properties sköter hela köpprocessen och jobbar endast med erfarna mäklare, jurister och besiktningsmän för att säkerställa att våra objekt alltid är av bra kvalitet och att alla tillstånd och registreringar är på plats.

När den förutbestämda tidsperioden går mot sitt slut säljs fastigheten och samtliga investerare får tillbaka sin investering med avkastning motsvarande fastighetens värdeutveckling.

Alla kan
investera i bostäder
- tillsammans

Med crowdinvesting har alla råd att investera i attraktiva fastigheter, helt utan bolån och onödiga räntekostnader.

1. Investera på dina villkor

Börja med att välja ett objekt du tycker är intressant och bestäm hur mycket eller lite du vill investera. När vi väl samlat ihop köpeskillingen köper vi huset eller lägenheten, helt utan kostsamma lån.

2. Få hyresintäkter

Så fort vi förvärvat ett objekt börjar vi hyra ut det. Hur stor del du får av hyresintäkterna varje år beror på ditt procentuella ägande i fastigheten.

3. Återbetalning/avkastning

När tidsperioden för din investering går mot sitt slut, säljs fastigheten till högstbjudande. Hur stor del du får av eventuell vinst beror på ditt procentuella ägande i fastigheten.

Varför fastighets- branschen?

Fastigheter och primärt bostadsfastigheter är något fantastiskt, de har den udda förmågan att ofta stiga i värde trots att de används och “slits” med tiden. Detta beror på ett flertal olika faktorer som bland annat urbanisering, turism, ränteläge och stigande BNP. Men utöver allt annat beror det på att bostäder fyller ett av de grundläggande mänskliga behoven, att ha någonstans att bo.

Detta gör bostadsfastigheter till en investering med relativt låg risk och med god avkastning, då bostäder aldrig kommer bli omodernt eller ersatt av en ny teknologi som många andra branscher riskerar. Detta skiljer sig från de flesta andra investeringsalternativ som ofta kräver hög risk för att ha möjlighet till god avkastningsnivå.

Till skillnad från aktiemarknaden, som fått sig hårdare törnar av t.ex. IT-bubblan och finanskrisen, har de flesta bostadsmarknader stått sig stabilt genom dessa ekonomiska missöden. Problemet har hittills varit att många av de småsparare som vill investera i bostadsfastigheter inte kan. Deras besparingar räcker helt enkelt inte till för att investera och spekulera i en hel fastighet.

Det är här Co-Properties kommer in. Vi har lösningen som gör att alla kan investera och spekulera i bostäder – tillsammans. Genom att dela upp en bostadsfastighet i mindre bitar kan du som småsparare spekulera i attraktiva bostadsmarknader ihop med andra.

“Äntligen kan man enkelt spekulera i bostadsmarknaden

Jag har länge letat efter investeringsalternativ till börsen och Co-Properties erbjuder just det jag var ute efter. Likt en utdelningsaktie får jag en kombination av hyresintäkter samtidigt som jag kan spekulera i en specifik bostads värdeutveckling.

Viktor Nordmark, Uppsala