Frågor och svar

Vanliga frågor från investerare

Varför behövs Co-Properties?

Bostadsinvesteringar har historiskt sett varit en de mest lönsamma investeringar man kunnat göra. Många av oss har själva eller har bekanta som sålt sin lägenhet med en fin vinst, fast att man genom bolån betalat ränta på investeringen.

Co-Properties tar denna investeringsmöjlighet till småspararna genom crowdfunding-konceptet. Genom att dela upp varje bostadsobjekt i flera delar kan man med mindre belopp vara med och spekulera i bostäders värdeutveckling, samtidigt som man genom uthyrning även får löpande hyresintäkter. Då vi crowdfundar ihop hela köpeskillingen och således inga bolån behöver tas, så äts heller inte vinsten upp av räntebetalningar.

Hur går en investering till?

När du hittat ett av våra investeringsobjekt som du gillar så väljer du under vilken tidshorisont du vill investera och hur mycket av köpeskillingen du vill reservera. När objektet är 100% reserverat så sätts kapitalet in på ett klientmedelskonto och skuldebrev utfärdas- och skrivs under digitalt vilket ger dig en fordran kopplat till bostadens fastighetsbeteckning. Bostaden förvärvas och hyrs omgående ut för att generera hyresintäkter. När den förutbestämda tidshorisonten för din investering går mot sitt slut så säljs objektet till högstbjudande genom etablerade fastighetsmäklare. Avkastningen på din investering bestäms av bostadens värdeutveckling.

Dock är ingen investering riskfri och om bostadsobjektet vid försäljning fallit i värde så kan detta resultera i negativ avkastning, dvs. att du får tillbaka mindre än din ursprungliga investering. De löpande hyresintäkterna hjälper dock till att motverka detta.

Vad är minsta belopp man kan investera?

Det beror på. Varje investeringsobjekt är uppdelat i 200 delar så t.ex. om ett radhus i Spanien kostar 200,000 €, så är 1000 € minsta investering. Investering och återbetalning sker även alltid i euro för att undvika valutarisker.

Varför kan jag inte investera nu?

Co-Properties är för närvarande under utveckling och planeras lanseras till sommaren 2019. Det man kan göra idag är att anmäla intresse för att få information och förtur på kommande investeringsobjekt. Intresseanmälan är inte bindande på något sätt.

Vad kostar det och hur tjänar ni pengar?

Vi tjänar pengar när våra användare tjänar pengar, då vårt arvode utgörs av 20% av de hyresintäkter samt värdeökning som våra investeringsobjekt genererar åt våra användare. Så om våra användare inte gör vinst på sin investering, så tar vi heller inte ut något arvode. Detta gör att vi hela tiden strävar att erbjuda de mest lovande investeringsobjekten på de mest attraktiva bostadsmarknaderna. Utöver detta tillkommer en administrationsavgift för generering av de skuldebrev som upprättas.

Vilka risker är förknippade med en bostadsinvestering?

All spekulation är förknippad med risk. Co-Properties garanterar inte att våra investeringsobjekt kommer att gå med vinst, vi erbjuder endast möjligheten för privatpersoner och företag att spekulera i ett visst bostadsobjekt värdeutveckling över tid. Likt en aktie både kan gå upp och ned i värde, likaså kan en bostadsfastighet.

I det fallet ett bostadsobjekt vid försäljning gått ner i värde, kan detta resultera i negativ avkastning, dvs att du som investerare i objektet kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering. De löpande hyresintäkterna hjälper dock till att motverka detta.