Härmed kallas aktieägare i Co-Properties AB (556625-5153) till Årsstämma 2024

Stämman hålls i företagets lokaler i Stena Center, Läraregatan 3, Göteborg, den 18 juni 2024 kl 10:00 Anmälan ska ske senast 15 juni 2024 till Ordförande Allan Ladow på e-post till Allan@ladow.se eller via vanlig post till bolaget. Däri ska anges namn kontaktuppgifter och antal aktier i bolaget. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud ska […]